Tuesday, 12 March 2013

Sebaik-baik Perkataan

sesungguhnya sebaik-baik perkataan ialah
Kitabullah (al-Qur'an),
sebaik-baiknya petunjuk ialah petunjuk Muhammad, sejelek- jelek
perkara ialah yang diada-adakan (bid'ah),
dan setiap bid'ah itu
sesat.

kita lebih terpesona dengan puisi, kata mutiara atau retorika bahasa
yang semuanya adalah cipta karsa manusia padahal yang terbaik adalah
kata dan bahasa Tuhan, tetapi mengapa kita berpaling dan
membohongkan...

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami
wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang
semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong- penolongmu selain Allah,
jika kamu orang- orang yang benar. Maka jika kamu tidak
dapat membuat(nya) --
dan pasti kamu tidak
akan dapat membuat
(nya), peliharalah
dirimu dari neraka yang bahan bakarnya
manusia dan batu,
yang disediakan bagi
orang-orang kafir.

No comments:

Post a Comment